• ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice, Śląsk

Blog: Prawo zobowiązań

Koronawirus a siła wyższa.

Koronawirus a siła wyższa – odpowiedzialność za niewykonanie umowy. Czym tak w ogóle jest ta siła wyższa? Według Słownika języka polskiego PWN siła wyższa (łac.vis maior) to zdarzenie, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Niemniej jednak pojęcie siły wyższej, mimo iż występuje w obiegu prawnym niezwykle często, …

Czytaj dalej..