• ul. Piotra Niedurnego 65/4, 41-709 Ruda Śląska

Blog: Prawo spółek handlowych

Jak szybko pozbyć się niechcianego wspólnika ze spółki z o.o.

W jaki sposób wyłączyć wspólnika ze spółki z o.o.? Jak doprowadzić do wyjścia wspólnika ze spółki z o.o.?   Nie ulega wątpliwości, że spółka z o.o. to jedna z najkorzystniejszych do zawarcia spółek na gruncie prawa polskiego. Jest to bowiem forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych …

Czytaj dalej..

Odpowiedzialność wspólników w różnych spółkach handlowych

  Odpowiedzialność wspólników w różnych spółkach handlowych   Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują kilka rodzajów spółek handlowych, które różnią się między sobą między innymi tym, jak kształtuje się odpowiedzialność za długi w danej spółce. Wśród spółek handlowych można wyróżnić dwie grupy: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Do spółek osobowych należą: …

Czytaj dalej..

Odpowiedzialność wspólnika spółki z o.o.

Czy wspólnicy spółki z o.o. ponoszą odpowiedzialność osobistą za zobowiązania spółki?   W świetle polskich przepisów – co do zasady – za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada całym swoim majątkiem jedynie spółka jako osoba prawna. Wspólnicy ponoszą właściwie jedynie ryzyko gospodarcze związane z możliwością utraty wniesionych do spółki wkładów na …

Czytaj dalej..

Reprezentacja spółki z o.o.

Reprezentacja spółki z o.o. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zarząd jest organem reprezentującym spółkę. W skład tego organu mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.  Artykuł 204 § 2 k.s.h. jasno stanowi, że prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności …

Czytaj dalej..

Rada nadzorcza w spółce z o.o.

Rada nadzorcza w spółce z o.o. Ustanowienie organu nadzoru w postaci rady nadzorczej jest obligatoryjne w przypadku, gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż 25. W innych przypadkach rada nadzorcza może zostać powołana, lecz obowiązku takiego nie ma. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych członkiem …

Czytaj dalej..

Umowa z „samym sobą” w spółce z o.o.

Umowa z „samym sobą” w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadając status osoby prawnej działa przez swoje organy. Zgodnie z obowiązującym prawem organem zobligowanym do prowadzenia spraw spółki oraz do jej reprezentacji jest zarząd. Organ ten może być jedno lub wieloosobowy. W  zakresie reprezentacji w przypadku …

Czytaj dalej..
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.