• ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice, Śląsk

Blog

  Solar farms and a decision on land development conditions.

  Construction of a photovoltaic power station and a decision on land development conditions.     Decision on land development conditions for a photovoltaic system An RSE system, such as a photovoltaic power station, can be built based on a local spatial development plan (LSDP) or, if no such plan exists, …

  Czytaj dalej..

  Odpowiedzialność wspólników w różnych spółkach handlowych

    Odpowiedzialność wspólników w różnych spółkach handlowych   Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują kilka rodzajów spółek handlowych, które różnią się między sobą między innymi tym, jak kształtuje się odpowiedzialność za długi w danej spółce. Wśród spółek handlowych można wyróżnić dwie grupy: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Do spółek osobowych należą: …

  Czytaj dalej..

  Budowa farmy fotowoltaicznej a decyzja o warunkach zabudowy.

  Decyzja o warunkach zabudowy dla instalacji fotowoltaicznej. Powstanie instalacji OZE, w tym oczywiście farmy fotowoltaicznej, może nastąpić na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo w przypadku jego braku, po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie obiektu budowlanego czy wykonaniu …

  Czytaj dalej..

  Solar farms and an environmental decision in Poland.

  Does the construction of a photovoltaic power station in Poland require an environmental decision? Does the construction of a photovoltaic system require obtaining a decision on the environmental conditions for the implementation of an RSE undertaking? Another question frequently asked by my clients concerns the necessity of obtaining a decision …

  Czytaj dalej..

  Erfordert der Bau einer Photovoltaikanlage in Polen einen Umweltbescheid?

  Erfordert der Bau einer Photovoltaikanlage in Polen einen Umweltbescheid? Erfordert der Bau einer Photovoltaikanlage einen Bescheid über die Festlegung von Umweltauflagen für die Genehmigung des Vorhabens mit erneuerbaren Energien? Eine weitere häufig gestellte Frage seitens meiner Kunden ist die Frage nach der Notwendigkeit, einen Bescheid über die Festlegung von Umweltauflagen für die Genehmigung …

  Czytaj dalej..

  Investitions- und Bauprozess für Erneuerbare-Energien-Anlagen in Polen.

  Phasen des Investitions- und Bauprozesses für Vorhaben mit erneuerbaren Energien. Was ist wissenswert über den Investitions- und Bauprozess für Photovoltaikanlagen in Polen? Der Investitions- und Bauprozess für Vorhaben mit erneuerbaren Energien, darunter natürlich auch Vorhaben aus dem Bereich der Photovoltaik, besteht aus mehreren Phasen, deren Vorhandensein von der Leistung abhängt, die …

  Czytaj dalej..