• ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice, Śląsk

Blog

  Budowa farmy fotowoltaicznej a decyzja o warunkach zabudowy.

  Decyzja o warunkach zabudowy dla instalacji fotowoltaicznej. Powstanie instalacji OZE, w tym oczywiście farmy fotowoltaicznej, może nastąpić na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo w przypadku jego braku, po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie obiektu budowlanego czy wykonaniu …

  Czytaj dalej..

  Solar farms and an environmental decision in Poland.

  Does the construction of a photovoltaic power station in Poland require an environmental decision? Does the construction of a photovoltaic system require obtaining a decision on the environmental conditions for the implementation of an RSE undertaking? Another question frequently asked by my clients concerns the necessity of obtaining a decision …

  Czytaj dalej..

  Erfordert der Bau einer Photovoltaikanlage in Polen einen Umweltbescheid?

  Erfordert der Bau einer Photovoltaikanlage in Polen einen Umweltbescheid? Erfordert der Bau einer Photovoltaikanlage einen Bescheid über die Festlegung von Umweltauflagen für die Genehmigung des Vorhabens mit erneuerbaren Energien? Eine weitere häufig gestellte Frage seitens meiner Kunden ist die Frage nach der Notwendigkeit, einen Bescheid über die Festlegung von Umweltauflagen für die Genehmigung …

  Czytaj dalej..

  Investitions- und Bauprozess für Erneuerbare-Energien-Anlagen in Polen.

  Phasen des Investitions- und Bauprozesses für Vorhaben mit erneuerbaren Energien. Was ist wissenswert über den Investitions- und Bauprozess für Photovoltaikanlagen in Polen? Der Investitions- und Bauprozess für Vorhaben mit erneuerbaren Energien, darunter natürlich auch Vorhaben aus dem Bereich der Photovoltaik, besteht aus mehreren Phasen, deren Vorhandensein von der Leistung abhängt, die …

  Czytaj dalej..

  The investment and construction process for renewable energy installations in Poland.

  Stages of the investment and construction process for renewable energy sources installations in Poland.   What is worth knowing about the investment and construction process for photovoltaic installations in Poland? The investment and construction process of a renewable energy project, including, of course, undertakings in the field of photovoltaics, consists …

  Czytaj dalej..

  Nowelizacja ustawy o OZE.

  Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. W dniu 4 sierpnia bieżącego roku na stronie BIPu Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przedstawioną przez Ministra Klimatu oceną skutków regulacji zaproponowane zmiany w projekcie ustawy mają na …

  Czytaj dalej..