• ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice, Śląsk

Blog

  Rada nadzorcza w spółce z o.o.

  Rada nadzorcza w spółce z o.o. Ustanowienie organu nadzoru w postaci rady nadzorczej jest obligatoryjne w przypadku, gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż 25. W innych przypadkach rada nadzorcza może zostać powołana, lecz obowiązku takiego nie ma. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych członkiem …

  Czytaj dalej..

  Umowa z „samym sobą” w spółce z o.o.

  Umowa z „samym sobą” w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadając status osoby prawnej działa przez swoje organy. Zgodnie z obowiązującym prawem organem zobligowanym do prowadzenia spraw spółki oraz do jej reprezentacji jest zarząd. Organ ten może być jedno lub wieloosobowy. W  zakresie reprezentacji w przypadku …

  Czytaj dalej..