• ul. Piotra Niedurnego 65/4, 41-709 Ruda Śląska

Zaległości w ZUS a tarcza antykryzysowa

Czy przedsiębiorca mający zaległości w ZUS może skorzystać z tarczy antykryzysowej?

Celem odpowiedzi na powyższe pytanie należy w pierwszym rzędzie ustalić o jakie zaległości chodzi.

W przypadku zaległości powstałych w 2020 roku za okres styczeń – luty przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub o rozłożenie należności na raty (bez naliczania opłaty prolongacyjnej).  W razie zaległości powstałych później tj. za okres marzec-maj przedsiębiorca ma dwie możliwości:

– w przypadku gdy jest on uprawniony do zwolnienia ze składek ZUS – może złożyć stosowny wniosek;

– w przypadku braku ww. uprawnień – może on wnioskować o odroczenie terminu płatności składek lub o rozłożenie zaległości składkowych na raty.

Dodatkowo ZUS wskazuje, iż ci którzy mają możliwości finansowe pozwalające na uregulowanie należności głównej, mogę to uczynić, a następnie złożyć wniosek o odstąpienie przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę.

 

Z kolei w przypadku zaległości powstałych w 2019 roku, przedsiębiorcy mają dwie możliwości:

– jeżeli według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległość za okres do grudnia 2019 r. nie przekracza sumy składek za 12 miesięcy, przedsiębiorcy mogą wnioskować o rozłożenia należności na raty z odroczonym terminem płatności za pierwszą ratę (chodzi o zaległości za 2019 roku) oraz – odnośnie składek za rok 2020 – o odroczenie, rozłożenie zadłużenia na raty lub zwolnienie ze składek. Mankamentem powyższego rozwiązania będzie naliczenie w przypadku składek za 2019 r. opłaty prolongacyjnej.

– w razie gdy zaległość przekroczy sumę składek za 12 miesięcy, a przedsiębiorca nie zawarł umowy o rozłożenie zadłużenia na raty oraz nie jest uprawniony do złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS, to może złożyć wniosek o rozłożenie zaległości za rok 2019 na raty. Podobnie jak w przypadku pierwszej opcji, za składki za rok 2019 naliczona zostanie opłata prolongacyjna. Z kolei odnośnie składek za rok 2020 przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenia zaległości na raty. W tym przypadku nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

Natomiast jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę w przedmiocie rozłożenia zadłużenia na raty za okres do grudnia 2019 r. albo umowę o odroczenie płatności, to odnośnie zaległości za rok 2020 może wnioskować o odroczenie płatności składek (bez naliczania opłaty prolongacyjnej), rozłożenia na raty tych zaległości lub – w przypadku, gdy jest do tego uprawniony – może złożyć wniosek o zwolnienie ze składek.


W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, ta strona używa cookies. Dowiedz się, jak używamy cookies i jak można zmienić swoje ustawienia.