• ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice, Śląsk

Blog: Proces inwestycyjno-budowlany dla OZE

The investment and construction process for renewable energy installations in Poland.

Stages of the investment and construction process for renewable energy sources installations in Poland.   What is worth knowing about the investment and construction process for photovoltaic installations in Poland? The investment and construction process of a renewable energy project, including, of course, undertakings in the field of photovoltaics, consists …

Czytaj dalej..

Nowelizacja ustawy o OZE.

Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. W dniu 4 sierpnia bieżącego roku na stronie BIPu Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przedstawioną przez Ministra Klimatu oceną skutków regulacji zaproponowane zmiany w projekcie ustawy mają na …

Czytaj dalej..

Czy budowa farmy fotowoltaicznej wymaga decyzji środowiskowej?

Czy budowa instalacji fotowoltaicznej wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia OZE?   Kolejnym częstym pytaniem ze strony moich klientów jest pytanie o konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej. Celem odpowiedzi na powyższe pytanie, należy w pierwszej kolejności ustalić czy planowane przedsięwzięcie OZE, a jest …

Czytaj dalej..

Czy budowa instalacji fotowoltaicznej (OZE) wymaga pozwolenia na budowę?

Czy budowa instalacji fotowoltaicznej (OZE) wymaga pozwolenia na budowę? Chciałbym wybudować farmę fotowoltaiczną, czy potrzebuję pozwolenia na budowę?   Takie pytania często padają z ust moich klientów. Jak to zatem jest z tą fotowoltaiką i pozwoleniem na budowę? Zacznijmy jednak od omówienia podstawowych zagadnień dotyczących pozwolenia na budowę. W przypadku …

Czytaj dalej..

Etapy procesu inwestycyjno – budowlanego dla instalacji OZE

Co warto wiedzieć o procesie inwestycyjno – budowlanym dla instalacji fotowoltaicznych? Proces inwestycyjno-budowlany przedsięwzięcia OZE, w tym oczywiście przedsięwzięcia z zakresu fotowoltaiki, składa się z kilku etapów, których występowanie uzależnione jest od mocy jaką dana instalacja ma wytwarzać. Co istotne w ustawie z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii …

Czytaj dalej..